Винаги близо до Вас!

За нас

Нитера Транс ООД - За фирмата

Ние сме верни на нашите водещи принципи: качество, коректност и ефективност. Доверието е в основата на изградените бизнес-отношения с нашите партньори. НИТЕРА ТРАНС ООД неизменно се свързва с отлично качество на предлаганите услуги, персонална ангажираност към клиента, гъвкавост и лоялност!

НИТЕРА ТРАНС ООД е част от НИТЕРА ГРУП и е лицензирана фирма за извършване на вътрешен и международен транспорт, спедиция и логистика. Ние ценим своите клиенти. Изграждаме с тях партньорски отношения, стремим се да намерим оптимални решения, допринасяме за успехите и работим така, че клиентът да чувства ангажираността на служителите ни към всеки индивидуален проект.


НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Хората ни са нашият основен капитал. Работим в екип, преминал специализирано обучение и отлично познаващ спецификата на дейността, организацията на работа и изискванията на клиентите. Насърчаваме служителите си да изявят и развият своя потенциал в условията на постоянна иновативна адаптация към икономическото развитие.


ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Работим качествено. Хората ни са отлично сработен екип от професионалисти с познания и морал. Техният опит, новаторски идеи и стремеж към лично професионално усъвършенстване изграждат потенциала на фирмата. Професионализмът е основата на нашите постижения.


СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Ние сме социално отговорни. Работим с постоянна грижа за обществото и служителите си. Работим в хармония с околната среда и спазваме стандартите. Осигуряваме подходяща, безопасна и мотивираща работна среда за нашите служители. Изпълняваме нормативите и осигуряваме безопасни и здравословни условия на труд.Най-висша цел на фирмата са доволните клиенти и служители!