Винаги близо до Вас!

Услуги

Нитера Транс ООД - Услуги

Нашите камиони следват Вашата посока!
Вашият товар е наш приоритет!

Клиентите търсят висока ефективност при минимален разход на ресурси и време и ние им го предоставяме. Нашите превози са изпълнени в съответствие с всички нормативни изисквания. Извършваме транспорт на стоки и логистика в експортно и импортно отношение: Фирмата ни разполага със собствени транспортни средства - диапазон от 1 до 22 тона и собствени гараж и сервиз за извършване на контрол, текущи ремонти и поддръжка.