Винаги близо до Вас!

Автопарк

Разполагаме със собствен автопарк от общо над 100 автомобила, в който има транспортни средства с различна товароносимост и спецификации, подходящи за различните изисквания на всеки товар.

Превозите се извършват под CMR конвенцията и са обезпечени с нужните за това застраховки.

Работим с транспортни средства, които отговарят на изискванията за екологичност - Е3, Е4 и Е5, с товароносимост до 22 тона и обем до 100 м3.

Нитера Транс ООД разполага със собствени гараж и сервиз за извършване на контрол, текущи ремонти и поддръжка.