Винаги близо до Вас!
Нитера Транс ООД - вътрешен и международен транспорт, спедиция и логистика

НИТЕРА ТРАНС ООД е част от НИТЕРА ГРУП и е лицензирана фирма за извършване на вътрешен и международен транспорт, спедиция и логистика. Фирмата ни разполага със собствени транспортни средства - диапазон от 1 до 22 тона и собствени гараж и сервиз за извършване на контрол, текущи ремонти и поддръжка.

Ние сме верни на нашите водещи принципи: качество, коректност и ефективност. Доверието е в основата на изградените бизнес-отношения с нашите партньори. Името на НИТЕРА ТРАНС ООД неизменно се свързва с отлично качество на предлаганите услуги, персонална ангажираност към клиента, гъвкавост и лоялност!